Beveiligingsstrategie

Doel

Wij stellen een beleidsvisie en –plan op dat zinvol omgaat met risico’s in uw bedrijf.

Methode

We interpreteren de gegevens uit onze risicoanalyse en stellen een veiligheidsplan op in twee stappen:

 • het gewenste beveiligingsniveau vastleggen;
 • de optimale mix bepalen om risico’s te behandelen:
  • risico’s zelf dragen;
  • risico’s vermijden;
  • risico’s of gevolgen ervan overdragen aan derden;
  • risicoverdeling bepalen;
  • organisatorische, bouwkundige en elektronische ingrepen uitvoeren om risico’s te beperken.

In onze oplossing op maat houden we onder meer rekening met uw bedrijfsprofiel, de kans op voorkomen van een agressie en het verwachte verlies.

Resultaat

U beschikt over een beleidsplan en plan van aanpak om consequent en zinvol om te gaan met uw risico’s.