VOORTDURENDE INNOVATIE EN CREATIVITEIT

CREATIVITEIT
  • Oplossingen gevormd door een unieke combinatie van de 3 traditionele componenten van beveiliging; bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen. De ontwikkeling of versterking van de beveiligingscultuur vormt als vierde component het sluitstuk.
  • Robrechts & Thienpont als motor van vernieuwing: De partners van Robrechts & Thienpont hebben er van bij de aanvang van hun security-loopbaan naar gestreefd een strategische/multidisciplinaire dimensie, alsook een wetenschappelijke onderbouw te geven aan de benadering van beveiligingsproblemen.
    Zo hebben zij aan de wieg gestaan van een vernieuwende security-beleid, maar ook van een aantal innovatieve concepten en technische evoluties van beveiligingsproducten. Ook vandaag blijft innovatie een belangrijke troef: Robrechts & Thienpont garandeert niet dat zij iedere oplossing “off the shelf” kan leveren, wel dat zij over de nodige capaciteiten, openheid en expertise beschikt om op iedere vraag ivm. een beveiligingsprobleem te kunnen ingaan.

Terug >