Robrechts & Thienpont respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Robrechts & Thienpont uw gegevens overeenkomstig dit Privacy & Cookie Statement gebruikt.

> meer informatie

> Verder naar site
x
Troeven - Samenwerkingsvormen

VERREGAANDE BETROKKENHEID BIJ UW ONDERNEMING

SAMENWERKINGSVORMEN

De wijze waarop de opdracht best kan uitgevoerd worden, wordt bepaald door de opdrachtgever en is afhankelijk van het type opdracht, de doelstelling ervan, de interne organisatie,…

Om het resultaat van de opdracht te maximaliseren, is onze benadering gebaseerd op de vaststelling dat beveiliging geen zuiver technische of organisatorische kwestie is. De basis wordt gevormd door de beleving ervan door alle betrokkenen in het bedrijf. Onze dienstverlening kan best geïntegreerd worden in de bestaande bedrijfsorganisatie. Door bijvoorbeeld onze expertise in te brengen in de beveiligingsafdeling worden het beleid, de concepten, de oplossingen en de begeleiding van de projecten meer bedrijfseigen ontwikkeld en wordt het interne draagvlak verbreed.

Daarom geven wij er de voorkeur aan om de bovenvermelde diensten participatief in de onderneming uit te voeren, zodat de symbiose van externe expertise, bedrijfseigenheid en herkenbaarheid leidt tot een verhoogde resultaatsgerichtheid, een dito veiligheidscultuur en een lange termijngarantie.

In die zin bieden we meerdere samenwerkingsvormen aan:

  • tijdelijke ondersteuning van de directie of de beveiligingsafdeling, waarbij de consultant geïntegreerd wordt in de bedrijfsorganisatie en zijn operationele aansturing gebeurt door de opdrachtgever;
  • optreden als sparring partner in meetings of projecten, als denktank, waarnemer of begeleider van processen, die leiden tot een beleidsvisie.
  • optreden als coach en begeleider van zowel security-experten als afdelingen en dit beleidsmatig, projectgebonden of in een specifieke security-discipline.

De consultant kan natuurlijk ook optreden als expert, die zijn opdracht met een grotere autonomie uitvoert vanuit de kantoren van Robrechts & Thienpont.

De samenwerkingsverbanden worden op maat van en samen met de opdrachtgever gedefinieerd. Alle vormen van samenwerkingsverbanden zijn in die zin bespreekbaar, waarbij security-experten tijdelijk of deeltijds ter beschikking gesteld worden van de klant. Naast deze vormen van interim security management, behoren ook andere en meer verregaande vormen van samenwerking en partnership tot de mogelijkheden.

Terug >