VERREGAANDE BETROKKENHEID BIJ UW ONDERNEMING

SAMENWERKINGSVORMEN

De wijze waarop de opdracht best kan uitgevoerd worden, wordt bepaald door de opdrachtgever en is afhankelijk van het type opdracht, de doelstelling ervan, de interne organisatie,…

Om het resultaat van de opdracht te maximaliseren, is onze benadering gebaseerd op de vaststelling dat beveiliging geen zuiver technische of organisatorische kwestie is. De basis wordt gevormd door de beleving ervan door alle betrokkenen in het bedrijf. Onze dienstverlening kan best geïntegreerd worden in de bestaande bedrijfsorganisatie. Door bijvoorbeeld onze expertise in te brengen in de beveiligingsafdeling worden het beleid, de concepten, de oplossingen en de begeleiding van de projecten meer bedrijfseigen ontwikkeld en wordt het interne draagvlak verbreed.

Daarom geven wij er de voorkeur aan om de bovenvermelde diensten participatief in de onderneming uit te voeren, zodat de symbiose van externe expertise, bedrijfseigenheid en herkenbaarheid leidt tot een verhoogde resultaatsgerichtheid, een dito veiligheidscultuur en een lange termijngarantie.

In die zin bieden we meerdere samenwerkingsvormen aan:

  • tijdelijke ondersteuning van de directie of de beveiligingsafdeling, waarbij de consultant geïntegreerd wordt in de bedrijfsorganisatie en zijn operationele aansturing gebeurt door de opdrachtgever;
  • optreden als sparring partner in meetings of projecten, als denktank, waarnemer of begeleider van processen, die leiden tot een beleidsvisie.
  • optreden als coach en begeleider van zowel security-experten als afdelingen en dit beleidsmatig, projectgebonden of in een specifieke security-discipline.

De consultant kan natuurlijk ook optreden als expert, die zijn opdracht met een grotere autonomie uitvoert vanuit de kantoren van Robrechts & Thienpont.

De samenwerkingsverbanden worden op maat van en samen met de opdrachtgever gedefinieerd. Alle vormen van samenwerkingsverbanden zijn in die zin bespreekbaar, waarbij security-experten tijdelijk of deeltijds ter beschikking gesteld worden van de klant. Naast deze vormen van interim security management, behoren ook andere en meer verregaande vormen van samenwerking en partnership tot de mogelijkheden.

Terug >

 
NL - FR - EN

Wij gebruiken de volgende cookies op onze verschillende websites. Via de onderstaande knoppen kan je je voorkeuren voor deze cookies beheren.

Essentiële cookies
Deze cookies zijn technisch nodig om een normaal bezoek aan onze websites mogelijk te maken. Gezien de technische noodzaak van deze cookies hebben wij enkel een informatieverplichting. Deze cookies worden geplaatst van zodra je onze websites bezoekt.

Functionele cookies (optioneel)
Via deze cookies onthouden onze websites jouw voorkeurinstellingen gedurende de tijd van jouw surfsessie. Dit doen we om onze websites gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op jouw noden. Zo zal je je taalvoorkeur slechts 1x per surfsessie moeten instellen.

Analytics cookies (optioneel)
Via deze cookies wordt het surfgedrag van de bezoekers van onze websites gemeten om de verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld wordt gemeten welke zoektermen worden gebruikt om onze websites terug te vinden.


> Privacy Statement
> Cookie Policy
> Privacy Policy sollicitanten