PROCESMATIGE AANPAK

GRAFIEK

Matrix
 
1 2 3 4 5 6
risicoanalyse beveiligingsstrategie Security audit opstellen van een beveiligingsplan realisatie van het plan permanente opvolging
risicoanalyse risicoanalyse interim security management
security strategie en -beleid securitybeleid interim security management
Security audit
organisatie organisatie-audit interim security management
infrastructuur infrastructuuraudit interim security management
organisatie en structuur
security afdeling performanter audit security afdeling plan van aanpak begeleiding en ondersteuning interim security management
veiligheidscultuur audit security cultuur plan van aanpak ondersteuning en opleiding interim security management
internationale regelgeving en normering gestandaardiseerde audit plan van aanpak begeleiding en ondersteuning interim security management
technische lastenboeken voorontwerpen ontwerpen interim security management
projectmanagement concept en projectplan projectbegeleiding/
-management
interim security management
awareness en opleidingsprogramma's concept van opleiding/
awarenessprogramma
organisatie en geven van opleidingen recyclage opleidingen
procedures en instructies interim security management
nood-, crisis- en business continuityplannen concept realisatie test en opleiding


Terug >