IWAM Security Attitude Indicator

IWAM SECURITY ATTITUDE INDICATOR
DOE NU DE TEST!
Versterk de veiligheidsattitude van uw medewerkers

Hebben uw medewerkers de juiste veiligheidsattitude? De iWam Security Attitude Indicator bepaalt hun attitude in verhouding tot de attitude die in uw bedrijf ideaal is. R&T ontwikkelde dit handige instrument samen met jobEQ.

Geknipt op maat van uw onderneming

Veiligheid is een attitude, dus wilt u medewerkers met de juiste attitude. Logisch. En dan komt de iWam SAI goed van pas. Het principe? U vergelijkt de attitude van de medewerker met een benchmark van best performers. Die benchmark stellen we samen op basis van meer dan veertig persoonlijke kenmerken. Wilt u het model nóg waardevoller maken? Dan gebruiken we alleen kenmerken die op úw werkvloer relevant zijn. Dat maakt van de iWam SAI de enige test op de markt die enerzijds op een brede basis deelnemers steunt, en anderzijds afgestemd is op de attitudes die noodzakelijk zijn voor een optimale veiligheidscultuur in uw bedrijf.

Tijdens de volledige employee life cycle

In tegenstelling tot andere testen kunt u de iWam SAI in de volledige employee life cycle gebruiken. Met andere woorden, u controleert de veiligheidsattitude van uw medewerkers niet alleen bij hun aanwerving, maar op eender welk moment van hun loopbaan. Zo kunt u de attitude van uw medewerkers permanent verbeteren en met de gepaste opleiding en careercoaching ondersteunen. En dat werkt in het voordeel van alle partijen die bij uw onderneming betrokken zijn: uw medewerkers, lijnmanagers, HR-afdeling, klanten en zakenrelaties.


IJzersterke voordelen voor álle partijen

U motiveert uw medewerkers

Een verhoogd veiligheidsgevoel verbetert de sfeer op de werkvloer voor álle werknemers. Iedereen is zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s, en voelt zich gemotiveerd om tot een efficiënte veiligheidscultuur bij te dragen.

U versterkt uw imago bij uw klanten

De juiste veiligheidsattitude bij uw werknemers werkt ook in het voordeel van uw klanten. U versterkt uw imago door een betere dienstverlening, waarin fouten en vergissingen geen kans meer krijgen. Zo neemt u moeiteloos voorsprong op uw concurrenten.

U verhoogt het veiligheidsgevoel bij uw zakenrelaties

Door de uitstraling en attitude van uw medewerkers merken ook uw zakenrelaties de aanwezigheid van een veiligheidsbeleid. Dit versterkt het veiligheidsgevoel en schrikt potentiële criminelen af.

U geeft uw lijnmanagers een schat aan informatie

De iWam SAI bevat informatie die voor uw lijnmanagers bijzonder bruikbaar is. Op basis van de profielen weet de lijnmanager hoe hij zijn medewerkers door een bepaalde woordkeuze motiveert of demotiveert, en leert hij de juiste motivatoren gebruiken.

U vergemakkelijkt het werk van uw HR-afdeling

Uw HR-medewerkers gebruiken motivatoren en demotivatoren in hun personeelsadvertenties om snel en adequaat de juiste profielen aan te trekken. Met de iWam SAI selecteren ze snel de beste kandidaten in de aanwervingsprocedure. Ook later komt de test van pas om medewerkers te screenen en indien nodig met de gepaste opleiding en careercoaching te ondersteunen.


De iWam SAI praktisch

Snel, eenvoudig én verhelderend

Stap 1:
U logt in en voert enkele kerngegevens in.

Stap 2:
U beantwoordt de veertig testvragen. Dat duurt ongeveer een half uur.

Stap 3:
U ontvangt een algemene feedback over uzelf en de gescreende attitudes – deze feedback bevat nog geen specifieke veiligheidsaspecten.

Interesse in een specifiek veiligheidsprofiel? Neem contact op!

Het profiel van de Security Manager is nu al actief. In de nabije toekomst voegen we nog andere profielen toe, zoals bewakingsagent, medewerker controlekamer, medewerker van een beveiligingsafdeling, … Hebt u interesse in een specifiek veiligheidsprofiel? Wilt u meer informatie over hoe u de iWam Security Attitude Indicator in uw bedrijf gebruikt? Neem dan contact op met ons op +32 14 41 29 00.

IWAM SECURITY ATTITUDE INDICATOR
DOE NU DE TEST!

De individuele gegevens en individueel resultaat blijven volledig vertrouwelijk en zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden. R&T behoudt zich het recht om met globale geconsolideerde resultaten naar buiten te komen in studies, trendanalyses en het verbeteren van de modellen. Deze geclusterde gegevens zullen nooit individuele data bevatten noch van personen, noch van bedrijven. Je hebt ten allen tijde het recht je gegevens in te kijken en de volledige schrapping ervan aan te vragen via de webapplicatie

 
NL - FR - EN

Nous utilisons les cookies suivants sur nos différents sites web. Vous pouvez gérer vos préférences pour ces cookies via les boutons ci-dessous.

Cookies essentiels
Ces cookies sont techniquement nécessaires pour permettre une visite normale de nos sites web. Compte tenu de la nécessité technique de ces cookies, nous n'avons qu'une obligation d'information. Ces cookies sont placés dès que vous visitez nos sites web.

Les cookies fonctionnels (optionnel)
Nos sites web utilisent ces cookies pour mémoriser vos préférences pendant la durée de votre session de navigation. Nous le faisons pour rendre nos sites web plus conviviaux et mieux adaptés à vos besoins. Par exemple, vous ne devrez définir votre préférence linguistique qu'une fois par session de surf.

Cookies d'analyse (optionnel)
Ces cookies mesurent le comportement de navigation des visiteurs de nos sites web afin de permettre une optimisation et une communication plus sur mesure de nos produits et services. Par exemple, nous mesurons quels termes de recherche sont utilisés pour trouver nos sites web.


> Déclaration de Confidentialité
> Politique de cookies
> Privacy Policy données personnelles des candidats