RISICOANALYSE

Doel:
wij sporen de criminele risico’s in uw bedrijf op, identificeren en evalueren ze.

Methode:
échte gebeurtenissen binnen uw bedrijf vormen de basis voor ons onderzoek. Die voegen we samen met onze kennis en ervaring van de sector en de politionele en de internationale statistieken. Onze eigen risicoanalysemethodiek begeleidt u in dit proces. We analyseren de agressiemiddelen, berekenen de gevolgschade en maken een gedetailleerd risicoprofiel op van uw bedrijf.

Resultaat:
uw risicoprofiel wijst de zwakke schakels in uw onderneming aan.